Català
Castellano
Projectes
   Projectes
 
piscina3piscina1piscina2

Descripció

Aquesta instal•lació es tracta de la climatització i deshumectació d'una piscina coberta annexa a un pavelló amb unes sales de fitness també a climatitzar.

A la zona d'aigües s'ha planificat una deshumectació específica per a piscines cobertes amb elements neutres a la corrosió i als ambients àcids.

S'ha ideat una impulsió i un retorn específics per a ambients humits.

El circuit de condensació està habilitat per a fer-hi controls de bacteris en l'ambient (legionel•losi).

Tot el conjunt de la piscina està alimentat per calderes de gas i la zona poliesportiva coberta amb bombes de calor aire-aigua.

 

Climatització de la Piscina Coberta i pavelló de la Selva del Camp

climatització piscina coberta

La Selva del Camp 2006

 

Projectes similars

 
pab1

Castell de Paborde

Climatització d'un teatre

La selva del Camp 2010

 
Bomba1

Climatització d'una vienda aïllada

Climatització domèstica

Castellvell 2010

 
ocine

Climatització del Complex de sales de cinema de les Gavarres

Climatització Cinema

Tarragona 2001-20012

 
 
Els nostres principals clients:
 

Insertec S.L. Carrer Terrassa, 7 43204 Reus T. 977 75 55 33 F. 977 77 08 97