Català
Castellano
 

Climatització domèstica

Estudi, planificació i instal·lació de tot tipus d'equips de climatització domèstica.


L'indiquem quin equip i quin tipus d'instal·lació s'adeqüen més a la seva tipologia de vivenda, estudiant també la seva ubicació i ús. Proporcionant així el millor resultat en confort i estalvi.


Una instal·lació acord a les seves necessitats afavoreix a un estalvi tant en d'inversió inicial com en el seu consum i manteniment.

dom
 
 
 

Climatització industrial i comercial.

Climatització d'edificis d'ús industrial i comercial, així com deshumectació, humectació, ventilació i sobrepressió o qualsevol altra demanda de calor o ferd que requereixin els processos induatrials.

Recuperació de calor i fred residual de la producció o resudual del edifici per a qualsevol ús.

 

indusclima
 
 
 

Manteniments

Mantenim les seves instal·lacions de climatització així com els equips i maquinària que les confeccionen, seguint les normatives i especificacions vigents.

El personal d'INSERTEC consta en el seu currículum diversos cursos de formació per a el manteniment i reparació de tot tipus d'instal·lacions de climatització, tant en l'àmbit domèstic, industrial o comercial.

Manteniments preventius i correctius.

Contacti amb nosaltres i li confeccionarem un pressupost que s'adapti realment a la seva instal•lació, 40 anys de servei ens avalen.

manteniment
 
 
 

Projectes

Redacció de projectes de climatització, calefacció, ventilació i adequació climàtica dels espais.

INSERTEC disposa d'un experimentat departament tècnic amb capacitat d'elaborar projectes de climatització i la seva posterior legalització adequant-nos a les especificacions dels nostres clients.

Treballem tant el l'àmbit industrial com comercial o domèstic, parli amb nosaltres, segur que tenim la solució al seu problema de climatització.

 

projectes
 
 
 

Estudis de ecoeficència energètica

1.- INTRODUCCIÓ

Al parlar del medi ambient i de la necessitat d'estalvi energètic, així com de la conveniència de la utilització d'energies alternatives pel bé del futur, tant el nostre com el dels que ens succeiran, en la majoria dels casos ho fem en base els inputs que ens han arribat desordenadament en aquests últims temps.

Els moviments ciutadans primer, i desprès les Administracions, han alertat de la necessitat d'un canvi de model en el consum de l'energia i de respecte al medi ambient. En una frase: Cal que, en el futur, el que fem sigui mediambientalment sostenible.

En aquest canvi de model hi cap tot: solar, en les seves diverses modalitats, biotèrmica, geotèrmica, eòlica, gas, carbó, biomassa, electricitat, fuel etc.

Hi cap tot perquè cada una d'aquestes modalitats defensen el seu espai, i cada una d'elles ha fet grans avenços en la utilització pràctica de la energia subministrada amb la finalitat de posicionar-se adequadament pels nous reptes. Defensen per tant, legítimament, la seva quota de mercat.

Quota de mercat que no tant sols defensen les grans companyies subministradores d'energia, sinó que hi ha involucrats els interessos, també legítims, de tantes i tantes altres empreses fabricants d'equips i mecanismes, d'enginyeria i disseny d'instal•lacions.


1.1.-QUE ENTENEM PER MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLE

A falta d'una definició generalista precisa i acurada, a la vegada difícil, hom hi entén coses i fenòmens diversos:

- No malmetre ni embrutar el medi, l'aire, l'aigua, etc
- Fer un ús adequat de les energies
- Respectar el paisatge
- i d'altres.

Una definició en la que s'està més d'acord és: que l'estalvi en la energia consumida, acabi igualant el consum energètic que ha estat necessari per a l'obtenció dels materials que integren llur equipament. Aquest balanç a zero és el concepte Mediambientalment Sostenible.

En el nostre cas en centrarem en les instal•lacions de confort: calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària.

Quan se'ns demana que siguem responsables i mediambientalment sostenibles en la tria i execució de les nostres instal•lacions de confort, sovint pensem, que se'ns demana que les nostres instal•lacions siguin més cares, i que la sostenibilitat del medi anirà en contra de la nostra economia.

I no ha d'ésser forçosament així. Una tria acurada del sistema de confort i una bona execució del mateix, per a que sigui mediambientalment sostenible, cal que sigui raonablement més econòmic contemplant cost, manteniment i consum en la durada de la instal•lació. Altrament no hi ha sostenibilitat.


La més inversió en les instal•lacions no suposa sempre un estalvi energètic. En alguns casos suposa un encariment en els manteniments i per tant es un aspecte negatiu a la sostenibilitat. Instal•lar més equips i materials dels necessaris és una despesa econòmica i energètica no sostenible. Per tant més cara.

A vegades en el disseny de les instal•lacions s'ha primat més la incorporació de nous materials i tecnologies que la necessitat d'eficiència.

Sovint, en arres d'una mal entesa modernitat, i per por que se'ns titlli d'antiquats incorporem en els dissenys les últimes novetats en mecanismes i aparells, sense sospesar si es sostenible i necessari.

Les informacions que ens arriben, cada dia, per part dels fabricants d'aparells i mecanismes, per tal que incorporem les seves novetats, sovint, aconsegueixen induir-nos a un major cost i a més consum.

Els avenços tecnològics son molts i diversos, cada dia ens sorprenen, i allò que avui no es possible, tal vegada demà ho serà. Cal estar oberts i atents, i analitzar-los amb cura, per afinar en la conveniència de la seva millor utilització.

Es tracta per tant, saber usar les novetats i avenços tecnològics en aquells casos que ens ajuden a assolir l'objectiu de la sostenibilitat. I per damunt de tot introduir conceptes d'eficiència energètica i econòmica.1.2 .- COM ACTUAR

És desitjable que tot disseny d'instal•lació de confort anés acompanyat de l'estudi pertinent de consums energètics anuals així com dels costos de manteniments. Tanmateix caldria suposar-li el temps estimat de vida.

Tan sols així tindrem la possibilitat d'establir i per comparació la millor opció per a la sostenibilitat. Altrament anem a cegues i ens pot enlluernar tant el preu com la tecnologia, i per si sol, cap dels dos conceptes ens ajuden a prendre la millor decisió.

El resultat de combinar els factors: preu, durada, manteniment i consum, és el que ens permetrà prendre la decisió de quina és la instal•lació més adequada pel confort requerit.

Per tant caldria que al inici del projecte, tal i com es fa en la definició dels espais i volums, tancaments, cobertes i façanes, incloure també l'estudi de sostenibilitat mediambiental de les instal•lacions de confort i en base a aquest, fer el disseny de les futures instal•lacions.

 

fulla
 
 
 

Aerotermia

Les bombes de calor d'alta eficièsncia utilitzen el calor de l'aire com a energia per a produir aigua calenta sanitària, amb una colocació correcta dels aparells es pot aconseguir un estalvi energètic del 75% en front d'un termo elèctric.

Perque una bomba de calor pugui esser catalogada com a aerotermica i per tant esser denominada una font d'energia renovable, ha de complir amb els requisits dictats per la directiva europea 2009/28CE de la Unió Europea del 23 d'abril del 2009.

Insertec S.L. pot tramitar la acceptació d'aquesta directriu per part del municipi on es desitgi instal·lar l'equip d'aerotermia, perquè així l'instal·lació pugui esser catalogada com a font d'energia renovable i de tal manera poder ser una alternativa a l'energia solar tèrmica.

 
 

Oficina
Carrer Terrassa, 7
43204 Reus
T. 977 75 55 33
F. 977 77 08 97
insertec@insertecsl.com

Horari
De dilluns a divendres de 8.30h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h.

 
 
Els nostres principals clients:
 

Insertec S.L. Carrer Terrassa, 7 43204 Reus T. 977 75 55 33 F. 977 77 08 97